Struktura Urzędu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu

lek. wet. Grzegorz Zaborski

 tel./faxtel. (48) 362 - 78 - 49 fax w. 29
Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomiu

 lek. wet. Beata Anna Tomanek

 tel./faxtel. (48) 362 - 78 - 49 fax w. 29
Zespół do Spraw Zdrowia Zwierząt i Ochrony Zwierząt

Starszy Inspektor Weterynaryjny d/s zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Agnieszka Mazan

 tel./faxtel. (48) 362 - 78 - 49 fax w. 29

Inspektor Weterynaryjny d/s zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 

Artur Mroczkowski

 tel./faxtel. (48) 362 - 78 - 49 fax w. 29

Kontroler Weterynaryjny d/s identyfikacji i rejestracji zwierząt

Agnieszka Kalita

 tel./faxtel. (48) 362 - 78 - 49 fax w. 29

Kontroler Weterynaryjny d/s identyfikacji i rejestracji zwierząt

Cezary Pietruszewski

 tel./faxtel. (48) 362 - 78 - 49 fax w. 29
Zespół do Spraw Bezpieczeństwa Żywności

Starszy Inspektor Weterynaryjny d/s bezpieczeństwa żywności

Barbara Przybyłowicz

 tel.(48) 362 - 78 - 49 w. 25

Inspektor Weterynaryjny d/s bezpieczeństwa żywności

Rafał Mazur

 tel.(48) 362 - 78 - 49 w. 32

Inspektor Weterynaryjny d/s bezpieczeństwa żywności

Bogusława Bieńkowska

 tel.(48) 362 - 78 - 49 w. 31
Zespół do Spraw Pasz i Utylizacji

Starszy Inspektor Weterynaryjny d/s pasz i utylizacji

Grzegorz Futera

 tel.(48) 362 - 78 - 49 w. 28
Zespół do spraw Finansowo - Księgowych

Główna Księgowa

Maria Kowalczyk

 tel.(48) 362 - 78 - 49 w. 26

Starsza Księgowa

Urszula Sekulska

 tel.(48) 362 - 78 - 49 w. 27

Referent księgowo - administracyjny

Justyna Mucha

 tel.(48) 362 - 78 - 49 w. 27
Zespół do spraw Administracyjnych

Sekretarz Kierownika Jednostki

Klaudyna Garbarczyk

 tel.(48) 362 - 78 - 49 w. 21

Informatyk

Przemysław Piotrowski

 tel.(48) 362 - 78 - 49 w. 21
Samodzielne stanowisko do spraw Obsługi Prawnej

Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej

Maria Ozimek

 tel.(48) 362 - 78 - 49 w. 21

Opublikował: Przemysław Piotrowski
Publikacja dnia: 15.06.2021, 08:52
Dokument oglądany razy: 127
Podpisał: Przemysław Piotrowski
Dokument z dnia: 15.06.2021